Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Карантин визнано форс-мажором
17 03 2020

Веховною Радою України сьогодні ухвалено зміни до Закону України «Про торгово- промислові палати в Україні».

Внесено доповнення до ст. 14-1 цього Закону, згідно яких до форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) віднесено карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України.

Цей Закон набуде чинності після підпису Президентом України з дня опублікування, крім його окремих пунктів.

Нагадаємо, що порядок засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлюється Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (далі – Регламент).
Відповідно до Регламенту, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим через наявність таких обставин.
Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за встановленою формою (відповідно Додаток №№1,2,3,4 до Регламенту) подається за підписом керівника підприємства, організації та з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням – довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням – довіреною особою. До кожної заяви додається окремий комплект документів.
У заяві, зокрема, зазначається, які саме зобов’язання за договором, контрактом, угодою та/або законом, нормативним актом не можуть бути виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили); конкретні форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), на які посилається заявник з посиланням і наданням доказів таких обставин; початок їх виникнення і термін дії, та інші належні відомості.
Звертаємо вашу увагу, що стороні, яка посилається на форс-мажор, рекомендується звернутися до компетентного органу (ТПП) країни, де виникла форс-мажорна обставина, який видає відповідний документ (сертифікат або свідоцтво), та пред’явити його контрагенту згідно умов договору.