Новини

LS GROUP отримала свідоцтво на однойменний знак для товарів і послуг.

ТМ LS Group_черныйВідповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» юридичною компанією LS Group в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України отримано свідоцтво №251997 на знак для товарів і послуг –  LS GROUP.

Відповідні відомості внесено в Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Свідоцтво надає право використовувати цей знак та інші права, визначені законодавством, зокрема застосування його під час надання послуг, в діловій документації чи в рекламі, мережі Інтернет. Також документ надає виключне  право юридичній компанії LS Group забороняти іншим особам використовувати знак без її згоди.

Сергій Борсук, адвокат LS GROUP, – «Власна торговельна марка – це не лише обличчя компанії та її бренд, але й об’єкт права інтелектуальної власності. Тому реєстрація торговельної марки надзвичайно важлива процедура захисту власного бізнесу. Це тривалий та відповідальний процес, що триває на практиці 14-18 місяців, а в деяких випадках і довше.

Процедура розпочинається після подання відповідної заявочної документації і включає перевірку заявлених відомостей заявника, зображення знаку, перелік класів та сплата збору за подання заявки, формальну експертизу заявки на торговельну марку та експертизу заявки по суті.

На етапі кваліфікаційної експертизи здійснюється перевірка заявленого позначення щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони. Зокрема, чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Також перевіряється чи не зображує заявлений знак виключно державні герби, прапори та емблеми, офіційні назви держав, емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки або чи не є схожим з ними настільки, що їх можна сплутати.

Здійснюється перевірка позначення на предмет розрізняльної здатності,  загальновживаності як позначення товарів певного виду, символу і терміну,  виду, якості, кількості, властивості, складу, призначення, цінності товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, оманливості.

Не будуть зареєстровані ТМ, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію, охороняються на підставі міжнародних договорів, найменуваннями місць походження».

Logo Header Menu